Property Results

Login
 • 220

  De inchiriat apartament cu 1 camera – Balcescu (1274)

  Timis

  De inchiriat apartament cu 1 camera, 27mp, la curte comuna,

  27Supr.1Bai1Camere
 • 290

  De inchiriat apartament cu 1 camera – Piata Unirii (1235)

  Timis

  De inchiriat apartmaent cu 1 camera foarte aproape de Piata

  30Supr.1Bai1Camere
 • 180

  De inchiriat garsoniera – Complex Studentesc (1269)

  Timis

  De inchiriat garsoniera in Complexul Studentesc, 14mp, baie cu dus

  14Supr.1Bai1Camere
 • 170

  De inchiriat garsoniera cocheta – Lipovei langa Mall (1273)

  Timis

  De inchiriat garsoniera, 22.5mp, baie cu cada, bucatarie mobilata si

  23Supr.1Bai1Camere
 • 200

  De inchiriat apartament cu 1 camera bloc nou – Complex Stadion (1268)

  Timis

  De inchiriat apartament cu 1 camera, 24mp, bloc 2016, baie

  24Supr.1Bai1Camere
 • 250

  De inchiriat apartament cu 1 camera – Sagului (1267)

  De inchiriat apartament cu 1 camera, 40mp, bucatarie separata, baie

  40Supr.1Bai1Camere
 • 150

  Garsoniera – Complex Studentesc (1266)

  Timis

  Garsoniera 15 mp, mobilata, frigider, tv, fara bucatarie, baie cu

  15Supr.1Bai1Camere
 • 150

  De inchiriat garsoniera in zona Complex (1138)

  Timis

  De inchiriat gaesoniera in zona Complexul Studentesc, 15 mp, televizor, 

  15Supr.1Bai1Camere
 • 280

  De inchiriat apartament cu 1 camera bloc nou – Lunei (1247)

  Timis

  De inchiriat apartament cu 1 camera, 40mp, baie, bucatarie, bloc

  40Supr.1Bai1Camere1Etaj
 • 170

  Garsoniera 25 mp, zona Blascovici (1246)

  Timis

  Garsoniera spatioasa, mobilata, utilata, bucatarie, baie, termoficare, situata la etajul

  25 mpSupr.1Bai1Camere